Techninių ekspertizių atlikimo metodikos

1) N1 klasės TP , perdirbtų į M1 klasės TP, kai TP pirmos registracijos data yra 2009m. balandžio 28 d. arba ankstesnė: 165.0€ .
Objektas: Naudota N1 klasės TP, kurios kėbulo kodas yra BB arba BBA.
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas; JAV išduotas nuosavybės dokumentas “Certificate of title“).
b. Tam tikrais atvejais techninei ekspertizei pateikiami M1 klasės TP tipo patvirtinimo sertifikatai arba bandymo protokolai, įrodantys TP sėdynių ir saugos diržų, jų tvirtinimo atitiktį keliamiems reikalavimams:

 • Sėdynių tvirtumas (JT EEK Taisyklė Nr.17);
 • Saugos diržai (JT EEK Taisyklė Nr.16);
 • Saugos diržų tvirtinimo įtaisai (JT EEK Taisyklė Nr.14).

Jeigu pateikiami sertifikatai, jie turi būti pilnos apimties (pateikiami su visais priedais).

2) N1 klasės TP, perdirbtų į M1 klasės TP, kai TP pirmosios registracijos data yra 2009 m.balandžio 29 d. arba vėlesnė: 155.0€
Objektas: Naudota N1 klasės TP, kurios kėbulo kodas yra BB arba BBA.
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas; JAV išduotas nuosavybės dokumentas “Certificate of title“).
b. Techninei ekspertizei pateikiamas TP gamintojo arbo jo įgaliotojo atstovo patvirtinimas, kad TP konstrukcija atitinka TP, skirtos keleiviams vežti, techninius reikalavimus.
c. Techninei ekspertizei pateikiami TP tipo patvirtinimo sertifikatai arba bandymo protokolai. Turi būti pateikti dokumentai įrodantys TP atitiktį toliau išvardintų teisės aktų reikalavimams:

 • Degalų sąnaudos, CO2 išlakos, variklio išmetamieji teršalai (Reglamentas (EB) 715/2007 arba Reglamentas (ES) 595/2009, JT Taisyklė Nr.83) ;
 • Skleidžiamas triukšmas (JT EEK Taisyklė Nr.51) ;
 • Sėdynių tvirtumas (JT EEK Taisyklė Nr.17) ;
 • Saugos diržai (JT EEK Taisyklė Nr.14) ;
 • Saugos diržų tvirtinimo įtaisai (JT EEK Taisyklė Nr.14).

3) Lietuvos Respublikoje registruotų TP, kurių įregistruoti duomenys yra netikslus, ne visi ir (ar) neatitinka faktinių TP duomenų ar trūksta duomenų-nustatymas.
L, M1, O1 ir O2: 55.0€;
N1, N2, N3, M2, M3, O3 ir O4: 85.0€
Objektas: Transporto priemonės L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 ir O4.
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas; JAV išduotas nuosavybės dokumentas “Certificate of title“).

4). Naujų M, N,O kategorijų TP techninė ekspertizė individualiam patvirtinimui‘
M1 ir O1 155.0€;
O2 160.0€;
N2 ir M2 195.0€;
N3, M3 O3 ir O4 290.0€

Objektas: Naujos transporto priemonės M, N, O kategorjių.
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. Transporto priemonės kilmės dokumentas ;
b, TP tipo patvirtinimo sertifikatai arba bandymo protokolai. Turi būti pateikti dokumentai įrodantys TP atitiktį toliau išvardintų teisės aktų reikalavimams:
M1 ir N1 klasių TP:

 • Leistinas skleidžiamo triukšmo lygis (JT EEK Taisyklė N.51);
 • Išmetamieji teršalai (Reglamentas (EB) 715/2007 arba Reglamentas (ES) 595/2009);
 • Stabdžiai (JT EEK Taisyklė Nr.13, Nr.13-H);
 • Vairavimo sistema (JT EEK Taisyklė Nr.79);
 • Vairo mechanizmo apsauginės savybės (JT EEK Taisyklė Nr.12);
 • Sėdynių tvirtumas (JT EEK Taisyklė Nr.17);
 • Saugos diržų tvirtinimo įtaisai (JT EEK Taisyklė Nr.14);
 • Saugos diržai (JT EEK Taisyklė Nr.16).

M2, M3 klasių TP:

 • Leistinas triukšmo lygis (JT EEK Taisyklė Nr.51);
 • Išmetamieji teršalai (Reglamentas (EB) 715/2007; Reglamentas (ES) 595/2009);
 • Stabdžiai (JT EEK Taisyklė Nr.13, Nr.13-H);
 • Vairavimo sistema (JT EEK Taisyklė Nr.79);
 • Miesto ir tarpmiestiniai autobusai (JT EEK Taisyklė Nr.107);
 • Sėdynių tvirtumas (JT EEK Taisyklė Nr.17);
 • Saugos diržų tvirtinimo įtaisai (JT EEK Taisyklė Nr.14);
 • Saugos diržai (JT EEK Taisyklė Nr.16).
 • Degalų bakai (JT EEK Taisyklė Nr.34);
 • Galinė apsauga nuo palindimo (JT EEK Taisyklė Nr.58);

N2, N3 klasių TP:

 • Leistinas skleidžiamas triukšmas (JT EEK Taisyklė Nr.51);
 • Išmetamieji teršalai (Reglamentas (EB) 715/2007; Reglamentas (ES) 595/2009);
 • Purslų slopinimo sistemos (Reglamentas (ES) Nr.109/2011);
 • Degalų bakai (JT EEK Taisyklė Nr.34);
 • Galinė apsauga nuo palindimo (JT EEK Taisyklė Nr.58);
 • Vairavimo sistema (JT EEK Taisyklė Nr.79);
 • Stabdžiai (JT EEK TaisyklėNr.13);
 • Sėdynių tvirtumas (JT EEK Taisyklė Nr.17);
 • Saugos diržų tvirtinimo įtaisai (JT EEK Taisyklė Nr.14);
 • Saugos diržai ir apsaugos sistemos (JT EEK Taisyklė Nr.16);
 • Šoninė apsauga nuo palindimo (JT EEK Taisyklė Nr.73);
 • Purslų slopinimo sistemos (JT EEK Taisyklė Nr.109/2011);Greičio ribotuvas (JT EEK Taisyklė Nr.89);
 • Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti (JT EEK Taisyklė Nr.105);
 • Tachografas (Reglamentas (ES) 165/2014).

O1 (kurioms įrengta stabdžių sistema), O2 klasių TP:

 • Stabdžiai (JT EEK Taisyklė Nr.13), jei neskaičiuojamas standžių suderinamumas.

O3, O4 klasių TP

 • Galinė apsauga nuo palindimo (JT EEK Taisyklė Nr.58);
 • Stabdžiai (JT EEK Taisyklė Nr.13);
 • Šoninė apsauga nuo palindimo (JT EEK Taisyklė Nr.73);
 • Purslų slopinimo sistemos (Reglamentas (ES) Nr.109/2011);
 • Sukabintuvai (JT EEK Taisyklė Nr.55).

5) Naudotos TP pritaikoma vairuoti neįgaliesiems, joje sumontuojant rankinio valdymo įranga. 55.0€
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP perdirbimui panaudotos sertifikuotos įrangos sertifikuotų sudedamųjų dalių sertifikatai, atitikties liudijimas arba bandymo protokolai,
b. TP registravimo liudijimas;
Taip pat pateikama:

 • Transporto priemonė;
 • Užsakovo tapatybę patvirtinantis dokumentas.

6) TP, sugadintų eismo ar kitokio įvykio metu, kai joms atliekamas atkuriamasis remontas. 50-250€ .
Reikalingas išansktinis ekspertizės sąlygų suderinimas.

7) Variklių keitimas Transporto priemonėje;
M1, N1 #110.0€#; N2,N3,M2 ir M3 140.0 €

Objektas: Variklinės transporto priemonės
Reikalingas išanskstinis ekspertizės sąlygų suderinimas.

8) Naudotų TP, iš ne ES šalių individualus patvirtinimas. L 50.0€; M1,N1 75.0€
Objektas
: M1,N1 ir L transporto priemonės
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (JAV išduotas nuosavybės dokumentas « Certificate of title »
b. ašių ir ratų geometrijos parametrų atitikimo protokolas

9) Savos gamybos O1 ir O2 klasių TP gamyba # 200.0€ #
Objektas: O1 ir O2 savos gamybos priekaba
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. Užsakovo tapatybę patvirtinantis dokumentas;
b. gamybai panaudotų medžiagų įsigijimo dokumentai (PVM sąskaitos, čekiai)

10) Perdirbtų TP, kai perdirbimo metu keičiasi sėdimųjų vietų skaičius, tačiau nesikeičia TP kategorija ar klasė # 125.0€ #
Objektas: Naudota TP, kai perdirbimo metu keičiasi sėdimųjų vietų skaičius, tačiau nesikeičia TP kategorija ar klasė.
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas, JAV išduotas nuosavybės dokumentas „Certificate of title“);
b. Kai ekspertas neturi galimybės nustatyti, jog TP gamintojo numatytuose tvirtinimo taškuose įrengtos TP gamintojo numatytos sėdynės ir saugos diržai, turi būti pateikiami TP tipo patvirtinimo sertifikatai arba bandymo protokolai. Turi būti pateikti dokumentai įrodantys TP atitiktį toliau išvardintų teisės aktų reikalavimus:

 • Sėdynių tvirtumas (JT EEK Taisyklė Nr.17);
 • Saugos diržai (JT EEK Taisyklė Nr.16);
 • Saugos diržų tvirtinimo įtaisai (JT EEK Taisyklė Nr.14).

Didinant sėdimųjų vietų skaičių, kai TP gamintojo nenumatytose tvirtinimo vietose įrengiamos TP gamintojo nenumatytos sėdynės ir saugos diržai, turi būti pateikti dokumentai įrodantys TP atitiktį aukščiau išvardintiems dokumentams. Šiuo atveju pateikiami techninės tarnybos išduoti bandymo protokolai. Taip pat gali būti pateikiami sėdynės, saugos diržo, saugos diržo tvirtinimo įtaisų (kai visi tvirtinimo taškai yra sėdynėje) sudėtinės dalies tipo patvirtinimo sertifikatai.

11) Galingojo keturračio techninės ekspertizė individualiam patvirtinimui. # 60,0€ #
Objektas: L kategorijos TP
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas, JAV išduotas nuosavybės dokumentas „Certificate of title“).

Jei techninę ekspertizę atliekantis ekspertas sprendimo priimti negali, techninei ekspertizei atlikti, užsakovas turi papildomai pateikti Lietuvoje transporto priemones registruojančios institucijos raštą (pažymą ar kitą dokumentą) apie galimybę registruoti transporto priemonę, jei ji atitiks techninius reikalavimus ir bus nustatyti visi reikiami techniniai duomenys ir (ar) parametrai.

12) L kategorijos TP perdirbimo, kurio metu keičiasi TP variklio galia # 60.0€ #
Objektas: L kategorijos transporto priemonė
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas, JAV išduotas nuosavybės liudijima „Certificate of title“;
b. TP gamintojo ar gamintojo įgaliotojo atstovo išduota dokumentacija:

 • patvirtinimas, jog konkrečiai transporto priemonei galima atlikti perdirbimą dėl kurio keičiasi variklio galia. Patvirtinime įvardijama pasikeitusi galia.
 • Perdirbimo instrukcijos (nuorodos kaip ir koks perdirbimas turi būti atliekamas), kuriomis vadovaujantis turi būti atliekamas perdirbimas. Instrukcijoje turi būti pakankamai informacijos, kad ekspertas galėtų identifikuoti ir įvertinti atliktą perdirbimą (pavyzdžiui, nurodomas keičiamos (-ų) detalės (-ių) numeris (-iai).

13) M kategorijos TP perdirbimas į N kategorijos transporto priemonę #165.0€ #
Objektas: Taikoma M kategorijos TP, kurių kėbulo kodas yra BB arba BBA.
NETAIKOMA: Iš M3 klasės perdirbamoms TP; į N3 klasę perdirbamoms TP.
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. Transporto priemonės kilmės dokumentas (registracijos liudijimas ;JAV išduotas nuosavybė dokumentas „Certificate of title“);
b. Techninės tarnybos išduotas TP bandymo protokolai ( naujai įrengtas sėdimąsias vietas).

14) Naudotų TP perdirbimo, kurio metu TP perdirbama į gyvenamąją transporto priemonę #165.0€ #
Objektas: Naudota N arba M kategorijos TP perdirbta į gyvenamąjį automobilį.
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas; JAV išduotas nuosavybės dokumentas „Certificate of title“;
b. Techninės tarnybos išduotas TP bandymo protokolai, kai išbandoma naujai įrengtas sėdimasias vietas.

15) N kategorijos TP perdirbimo, kurio metu keičiamas anstatas (kėbulas) #165.0€ #
Objektas: Naudota N kategorijos TP, kuriai perdirbimo metu pakeistas anstatas.
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas, JAV išduotas nuosavybės liudijimas „Certificate of title“);
b. TP gamintojo parengtas kėbulo (anstato) montavimą aprašantis dokumentas;
c. Techninės tarnybos išduotas TP bandymo protokolai arba TP tipo patvirtinimo tam tikrų sudedamųjų dalių ar sistemų sertifikatai (taikoma tais atvejais kai reikia išbandyti naujai įrengtas šonines ar galines apsaugas nuo palindimo);
d. TP, kuriose sumontuoti potencialiai pavojingi įrenginiai, potencialiai pavojingų įrenginių registravimo pažymėjimas, išduotas Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ir įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos techninės būklės tikrinimo ataskaita, kuria suteikiama teisė toliau naudotis ant transporto priemonės sumontuotais didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranais, kėlimo platformomis žmonėms kelti, taip pat 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklomis ir didesnės kaip 1 m3 tūrio talpos cisternomis ir jų įranga, skirta pavojingiesiems kroviniams vežti.

16) Perdirbamų M,N kategorijų TP, kai perdirbimo metu išmontuojama SND maitinimo sistema # 15.0€ #
Objektas: Naudota M ir N transporto priemonė, kurioje buvo įrengta SND maitinimo sistema.
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas, JAV išduotas nuosavybės liudijimas „Certificate of title“);

17) Mokomųjų automobilių M ir N klasės perdirbimo įvertinimas. # 110.0€ #
Objektas: M ir N transporto priemonė
Techninei ekspertizei privalomi pateikti dokumentai:
a. TP kilmės dokumentas (registracijos liudijimas, JAV išduotas nuosavybės liudijimas „Certificate of title“);