Naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių individualaus patvirtinimo ekspertizė

Siekiant Lietuvos Respublikoje įregistruoti transporto priemones iš ne ES šalių, turi būti atlikta transporto priemonės techninė ekspertizė individualiam patvirtinimui.

M1, N1 klasių ir L kategorijos naudotų transporto priemonių iš ne ES šalių individualus patvirtinimas atliekamas įvertinant:

  • transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukciją, skaičių, išdėstymą ir spalvinę gamą. Be to, transporto priemonių artimosios ir tolimosios šviesos žibintai turi būti paženklinti sertifikavimo ženklais (pagal EB, SAE arba DOT);
  • M1, N1 klasės transporto priemonių ratų ir ratų ašių išdėstymo (ratų suvedimo, ratų išvirtimo, rato posūkio ašies išilginio posvyrio) parametrų atitiktį gamintojo nustatytiems reikalavimams;
  • transporto priemonės atitiktį Techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams, patvirtintiems Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290;
  • ant transporto priemonės turi būti identifikavimo lentelė;
  • transporto priemonės turi atitikti jos pirmosios registracijos metu galiojusius ekologinius reikalavimus pagal EB direktyvas, JT EEK taisykles ar Jungtinių Amerikos Valstijų transporto departamento federalinio motorinių transporto priemonių saugos standarto reikalavimus.

Techninei ekspertizei pateikiama dokumentacija:

  • transporto priemonės dokumentai;
  • transporto priemonės atitiktį ekologiniams reikalavimams patvirtinantis dokumentas (transporto priemonėms kurių modelio metai yra 2002 ir vėlesni). Siekiant įregistruoti transporto priemonę iš ne ES ar EEE šalių, skirtą JAV ar Kanados rinkai, ekspertai padės užsakovui surasti transporto priemonės atitiktį ekologiniams reikalavimams patvirtinantį dokumentą. Tačiau, jei dėl tam tikrų priežasčių ekspertas neturi galimybės rasti dokumento, jį pateikti turi užsakovas. Siekiant įregistruoti transporto priemonę iš ne ES ar EEE šalių, skirtą kitoms rinkoms, transporto priemonės atitiktį ekologiniams reikalavimams patvirtinantį dokumentą turi pateikti užsakovas.